• دارای لنز وریفوکال موتورایز با فاصله کانونی 2.8-12mm
  • مجهز به تکنولوژی POC
  • مجهز به قابلیت Exir با برد 40 متر